26 listopada 2022

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Ryczałt to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma, która dla wielu przedsiębiorców będzie bardzo korzystna. Jak obliczyć ryczałt? Kto może skorzystać z ryczałtu, a kto nie? Jakie są najważniejsze informacje dot. ryczałtu ewidencjonowanego? Zapraszamy do lektury!

Ryczałt ewidencjonowany - dla kogo tak, a dla kogo nie?

Ryczałt ewidencjonowany to dziś bezapelacyjnie najbardziej uproszczona forma rozliczania podatku. Do niedawna prostszą formą była jedynie karta podatkowa, która obecnie jest jednak powoli wygaszana. Z ryczałtu mogą skorzystać wszystkie osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Ryczałt to także forma dla osób duchownych oraz osób, które uzyskują przychody z tytułu dzierżawy, najmu itp. Ważne, by umowy te nie były zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród najważniejszych informacji dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy wymienić kilka, istotnych punktów. Sprawdź!

  • Brak możliwości pomniejszenia przychodów o koszty (ryczał nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodów).
  • Naliczanie podatku dochodowego oparte jest o kwotę przychodu, a nie dochodu. Jest to o tyle ważne, że jeżeli firma działalność generuje wysokie koszty, to wówczas taka forma może okazać się mało atrakcyjna.
  • Brak możliwości rozliczenia wspólnego z małżonkiem/małżonką.
  • Wysokości należnego podatku zależne są od wysokości przychodów oraz stosowanej stawki ryczałtu.
  • Refakturowanie kosztów w przypadku ryczałtu nie jest neutralne podatkowo, jak w sytuacji rozliczania się na zasadach ogólnych.
  • Stawka ryczałtu jest stała niezależnie od osiąganych przychodów. Wyjątek stanowi jedynie najem, gdzie stawka ulega zmianie po przekroczeniu kwoty 100 000 zł.
  • Z formy ryczałtu można skorzystać w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej lub co roku do 20. dnia miesiąca po 1. miesiącu w danym roku, gdy uzyskany był dochód np. jeżeli pierwszy dochód został uzyskany w marcu to zmianę formy opodatkowania można zgłosić do 20 kwietnia. Wyjątek stanowi grudzień, gdyż jeżeli pierwszy dochód w danym roku zostanie osiągnięty w grudniu to formę można zadeklarować jedynie do 31 grudnia.

Przypadki, w których nie można skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego, zostały określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa dot. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uściśla m.in. następujące sytuacje: opodatkowanie na podstawie karty podatkowej; korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie odrębnych przepisów; prowadzenie aptek; czy kupno i sprzedaż wartości dewizowych, czy handel częściami, akcesoriami motoryzacyjnymi. Sam przychód ewidencjonowany jest określany na podobnych zasadach, jak przy innych formach opodatkowania.

Na koniec tej części artykułu warto dowiedzieć się, komu tak naprawdę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych się opłaca. Przede wszystkim są to te osoby, które wykonują działalność opodatkowaną stawką niższą niż podatek liniowy (19%) lub skalą podatkową (17% (od lipca 2022 - 12%) i 32%). Najniższe stawki są zaplanowane np. dla części usług z zakresu edukacji (8,5%), dla robót budowlanych (5,5%), dla handlu i działalności gastronomicznej bez przychodów ze sprzedaży alkoholu (3%). Polski Ład i ryczałt ewidencjonowany to oddzielna kwestia, gdyż na podstawie wprowadzonych zmian podatek od przychodów ewidencjonowanych w niektórych sytuacjach uległ zmianie (w większości na lepsze). Przede wszystkim należy wymienić usługi w zakresie opieki zdrowotnej, usługi inżynierskie, architektoniczne, usługi badań i analiz technicznych, czy w zakresie specjalistycznego projektowania, gdzie stawka zmalała z 17% do 14% oraz specjalistów z branży IT, dla których ryczałt z 15% zmalał do 12%. Ryczałt to także doskonały wybór dla osób, które mają relatywnie małe koszty.

Polski Ład: ryczałt ewidencjonowany jak obliczyć?

Jak obliczyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? Ewidencja przychodów powinna być prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów. W przypadku ryczałtu należy ująć jedynie przychody z działalności gospodarczej. Wszystkie zapisy są wykonywane na podstawie faktur, dowodów wewnętrznych, czy rachunków. Dla ułatwienia można skorzystać także dostępnego w sieci kalkulatora ryczałtu ewidencjonowanego.

Warto podkreślić, że ryczałt ewidencjonowany 2022 od przyszłego roku ulegnie zmianę. Od 2023 roku wszyscy przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z rozliczenia w formie ryczałtu będą mieć obowiązek stworzyć i prowadzić elektroniczną ewidencję przychodów oraz wykaz środków trwałych. Jeżeli potrzebujesz pomocy w przejściu na ryczałt ewidencjonowany lub obliczeniu ryczałtu to skontaktuj się z nami! W ramach naszych usług księgowych zapewniamy m.in. prowadzenie ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku VAT, prowadzenie ewidencji środków trwałych, a także przygotowywanie koniecznych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT. Służymy fachową radą i pomocą. Zapraszamy do kontaktu: https://payroll-power.pl/kontakt