O firmie

Nasze biuro księgowe powstało po to, aby dostarczać swoim partnerom rozwiązania wykraczające poza zakres usług tradycyjnego biura rachunkowego.

Naszą misją jest współpraca z Klientem i wysoka jakość świadczonych usług księgowych. Dążymy do tego, aby nasze rozwiązania i informacje znacząco wpływały na wzrost wartości przedsięwzięć gospodarczych naszych Klientów.

Nasz zespół składa się z profesjonalistów, którzy wieloletnie doświadczenie zdobywali w komórkach księgowych oraz kadrowo - płacowych przedsiębiorstw z różnych branż. Tworzymy zespół specjalistów, którzy szybko i skutecznie reagują na potrzeby Klientów.

Biuro księgowe mieści się w Rudzie Śląskiej.

Skontaktuj się

Zespół pracowników biura rachunkowego w Rudzie Śląskiej

Profesjonalne usługi księgowe

Usługi księgowe, które oferujemy zawsze są dostosowywane pod indywidualne potrzeby klienta. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, rozpoznajemy specyfikę funkcjonowania jego firmy, jego potrzeby i wymagania. Dzięki temu nasze biuro rachunkowe w Rudzie Śląskiej łatwo nawiązuje ścisłą współpracę, która umożliwia Klientowi osiągnięcie sukcesu w prowadzonej przez niego działalności.

Oferta

Księgi rachunkowe

Księga rachunkowa to księga prowadzona w sposób chronologiczny i systematyczny, w której zawiera się zapisy zdarzeń na podstawie dowodów księgowych.

Zawartość księgi rachunkowej: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald, wykaz aktywów i pasywów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych niesie ze sobą szereg korzyści:

 • umożliwia przeprowadzenie analizy finansowej podmiotu gospodarczego w dosyć szerokim stopniu,
 • pozwala na monitoring kosztów, wydatków, przychodów i innych kategorii,
 • umożliwia opracowanie indywidualnej polityki rachunkowości,
 • pozwala na wybór dostosowanych rozwiązań do charakteru działalności.

Nasze biuro rachunkowe swoim klientom proponuje kompleksowe usługi księgowe w Rudzie Śląskiej, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, które obejmuje między innymi:

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz zaliczek pracowniczych,
 • ewidencjonowanie operacji kasowych i bankowych,
 • przygotowywanie potwierdzeń sald kontrahentów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8),
 • składanie deklaracji i zeznań podatkowych,
 • sporządzanie bilansu rocznego spółki, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 • przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego.
Księgi rachunkowe

Księga Przychodów i Rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to narzędzie księgowe, które musi być prowadzone przez:

 • osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem,
 • spółki cywilne,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie.

Zakres naszych usług księgowych obejmuje prowadzenie ksiąg zarówno w sposób tradycyjny, jak i w wersji elektronicznej.

Nasze biuro rachunkowe w Rudzie Śląskiej oferuje:

 • ewidencję środków trwałych,
 • ewidencję wyposażenia,
 • ewidencję przebiegu pojazdów,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • obliczanie podatku dochodowego,
 • prowadzenie rejestrów VAT
Księga Przychodów i Rozchodów

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z form rozliczania się z fiskusem - jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Z takiej usługi księgowej mogą skorzystać przedsiębiorcy z działalnością indywidualną lub jako spółka osobowa. Oferta naszego biura księgowego w Rudzie Śląskiej dotyczy między innymi:

 • prowadzenia ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego i podatku VAT,
 • przygotowywania niezbędnych deklaracji rozliczeniowych dla potrzeb podatku dochodowego i podatku VAT,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia
Ryczałt ewidencjonowany

Kadry i płace

Zgodnie z wymogami prawa, każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników ma obowiązek posiadania odpowiedniej dokumentacji związanej z umowami i rozliczeniami finansowymi z osobą zatrudnioną. Nasze biuro rachunkowe w Rudzie Śląskiej oferuje usługi księgowe obejmujące:

 • sporządzanie umów o pracę i informacji pracodawcy,
 • sporządzanie aneksów do umów o pracę,
 • sporządzenie wypowiedzeń,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • przygotowywanie raportów RMUA,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT
Kadry i płace

Rozliczenia ZUS

Nasze usługi księgowe w Rudzie Śląskiej obejmują również wszelkie rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), między innymi:

 • aktualizację dokumentów zgłoszeniowych w ZUS-ie,
 • składanie wniosków o wydanie opinii o niezaleganiu do ZUS lub US,
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS niezbędnych dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych
Rozliczenia ZUS

Usługi pozostałe

Biuro rachunkowe Payroll Power w Rudzie Śląskiej zajmuje się również innymi usługami księgowymi, w tym:

 • przygotowaniem planów kont. Są to dane finansowe są rejestrowane w zbiorach, które nazywamy numerycznym wykazem kont księgowych. W takich zbiorach znajdują się wszystkie operacje finansowe w sposób uszeregowany. Plan kont można podzielić na 2 rodzaje kont:
  • konta syntetyczne - są to konta podstawowe (główne),
  • konta analityczne - są to konta pomocnicze dla kont podstawowych,
 • aktualizacja wpisu do EDG, REGON,
 • pomoc w założeniu nowej firmy,
 • przygotowanie dokumentów i rejestracja firmy w KRS, US, GUS,
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług księgowych w Rudzie Śląskiej

Usługi pozostałe

Cennik

Wszystkie ceny ustalane są indywidualnie z Klientem. W tym celu zapraszamy do kontaktowania się z naszym biurem rachunkowym w Rudzie Śląskiej.

Ceny świadczonych usług księgowych ustalane są zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem. Cena końcowa zależy m.in. od:

 • liczby dokumentów księgowych
 • formy prawnej
 • formy opodatkowania
 • liczby pracowników
 • rodzaju działalności
 • innych czynników - np. czy Klient jest płatnikiem VAT

Kontakt

Payroll Power
Biuro Rachunkowe

Sienkiewicza 1a/5,
41-710 Ruda Śląska

tel. 32 242 22 43
tel. 573 282 094
tel. 508 565 245

biuro@payroll-power.pl

Szukasz zaufanego biura rachunkowego w Rudzie Śląskiej? Wypełnij poniższy formularz.
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 12h i przedstawimy Ci możliwość współpracy oraz naszą ofertę usług księgowych.